Bwletin Chwarterol Cymwysterau Galwedigaethol a Chymwysterau Eraill: Chwarter 2 (Ebrill – Mehefin 2018) i Gymru

Datganiad chwarterol sy’n cyflwyno data ynghylch y tystygrifau a roddwyd am gymwysterau galwedigaethol ac eraill i Gymru ar gyfer y chwarter diweddaraf.

Dyddiad rhyddhau: Dydd Iau 20 Medi, 2018
Y Cyfnod a drafodir: Ebrill – Mehefin 2018
Diweddariad nesaf: Rhagfyr 2018 (dros dro)

Pwyntiau Allweddol   

  • Dyfarnwyd 85,260 o dystysgrifau rhwng mis Ebrill a mis Mehefin 2018, sef cynnydd o 3.4 y cant o gymharu â’r un chwarter yn 2017, pan roddwyd 82,445.
  • Rhwng mis Gorffennaf 2017 a mis Mehefin 2018 rhoddwyd 422,890 o dystysgrifau, sef gostyngiad o 5.3 y cant o gymharu â 446,650 rhwng mis Gorffennaf 2017 a mis Mehefin 2018.
  • Y prif achos dros y gostyngiadau blynyddol hyn yw’r newidiadau i’r cymwysterau sy’n gallu cyfrif tuag at Fagloriaeth Cymru.

Cyswllt 

Ystadegydd 
Ffôn: 01633 373 253 
E-bost: statistics@qualificationswales.org  

Wasg

Ffôn: 01633 373 216 
E-bost: comms@qualificationswales.org  

Bwletin Chwarterol Cymwysterau Galwedigaethol a Chymwysterau Eraill: Chwarter 1 (Ionawr – Mawrth 2018) i Gymru

Bwletin Chwarterol Cymwysterau Galwedigaethol a Chymwysterau Eraill: Chwarter 4 (Hydref – Rhagfyr 2017) i Gymru