Bwletin Chwarterol Cymwysterau Galwedigaethol ac Eraill: Chwarter 4 (Hydref - Rhagfyr 2019) i Gymru

Datganiad chwarterol sy'n cyflwyno data ar ardystiadau cymhwyster galwedigaethol ac eraill ar gyfer Cymru am y chwarter diweddaraf.

Dyddiad rhyddhau: Dydd Gwener 28 Chwefror, 2020
Y Cyfnod a drafodir: Hydref - Rhagfyr 2019
Diweddariad nesaf: Mehefin (dros dro)

 

Pwyntiau Allweddol:

  • Dyfarnwyd 51,890 o dystysgrifau rhwng Hydref a Rhagfyr 2019. Mae hwn yn
    ostyngiad o 11.7% o’i gymharu â’r un chwarter yn 2018, pan gafwyd 58,795 o
    ardystiadau.
  • Rhwng mis Ionawr 2019 a mis Rhagfyr 2019 roedd 379,175 o ardystiadau,
    gostyngiad o 8.5% o'i gymharu â 414,290 rhwng Ionawr 2018 a Rhagfyr 2018.


Cyswllt

Ystadegydd
Ffôn: 01633 373 261
E-bost: ystadegau@cymwysteraucymru.org


Y Wasg
Ffôn: 01633 373 216
E-bost: cyfathrebu@cymwysteraucymru.org

Bwletin Chwarterol Cymwysterau Galwedigaethol ac Eraill: Chwarter 3 (Gorffennaf – Medi 2019) i Gymru

Bwletin Chwarterol Cymwysterau Galwedigaethol ac Eraill: Chwarter 2 (Ebrill – Mehefin 2019) i Gymru

Bwletin Chwarterol Cymwysterau Galwedigaethol ac Eraill: Chwarter 1 (Ionawr - Mawrth 2019) i Gymru

Bwletin Chwarterol Cymwysterau Galwedigaethol ac Eraill: Chwarter 4 (Hydref – Rhagfyr 2018) i Gymru

Bwletin Chwarterol Cymwysterau Galwedigaethol ac Eraill: Chwarter 3 Gorffennaf–Medi 2018 i Gymru

Bwletin Chwarterol Cymwysterau Galwedigaethol a Chymwysterau Eraill: Chwarter 2 (Ebrill – Mehefin 2018) i Gymru

Bwletin Chwarterol Cymwysterau Galwedigaethol a Chymwysterau Eraill: Chwarter 1 (Ionawr – Mawrth 2018) i Gymru

Bwletin Chwarterol Cymwysterau Galwedigaethol a Chymwysterau Eraill: Chwarter 4 (Hydref – Rhagfyr 2017) i Gymru