Bwletin Chwarterol Cymwysterau Galwedigaethol ac Eraill: Chwarter 4 (Hydref – Rhagfyr 2018) i Gymru

Datganiad chwarterol sy'n cyflwyno data ar ardystiadau cymhwyster galwedigaethol ac eraill ar gyfer Cymru am y chwarter diweddaraf

Dyddiad rhyddhau: Dydd Iau 28 Chwefror, 2019
Y Cyfnod a drafodir: Hydref – Rhagfyr 2018
Diweddariad nesaf: Mehefin (dros dro)

Pwyntiau Allweddol: 

  • Dyfarnwyd 58,690 o dystysgrifau rhwng mis Hydref a mis Rhagfyr 2018, sef gynnydd o 2.2 y cant o gymharu â’r un chwarter yn 2017, pan roddwyd 57,420. 
  • Rhwng mis Ionawr 2018 a mis Rhagfyr 2018 rhoddwyd 413,750 o dystysgrifau, sef gostyngiad o 1.7 y cant o gymharu â 420,715 rhwng mis Hydref 2017 a mis Rhagfyr 2017. 

Cyswllt

Ystadegydd
Ffôn: 01633 373 261
E-bost: ystadegau@cymwysteraucymru.org

Y Wasg
Ffôn: 01633 373 216
E-bost: cyfathrebu@cymwysteraucymru.org

Bwletin Chwarterol Cymwysterau Galwedigaethol ac Eraill: Chwarter 3 (Gorffennaf – Medi 2018) i Gymru

Bwletin Chwarterol Cymwysterau Galwedigaethol a Chymwysterau Eraill: Chwarter 2 (Ebrill – Mehefin 2018) i Gymru

Bwletin Chwarterol Cymwysterau Galwedigaethol a Chymwysterau Eraill: Chwarter 1 (Ionawr – Mawrth 2018) i Gymru

Bwletin Chwarterol Cymwysterau Galwedigaethol a Chymwysterau Eraill: Chwarter 4 (Hydref – Rhagfyr 2017) i Gymru