Camymddwyn yng nghymwysterau TGAU, UG a Safon Uwch yng Nghymru: cyfres arholiadau haf 2020

Datganiad blynyddol sy'n cyflwyno data ar nifer y cosbau a throseddau camymddwyn yng Nghymru ar gyfer cymwysterau TGAU, UG a Safon Uwch.

Dyddiad rhyddhau: Dydd Iau 17 Rhagfyr, 2020
Y Cyfnod a drafodir: Haf 2020
Diweddariad nesaf: Rhagfyr 2021 (Dros dro)

Pwyntiau Allweddol: 

  • Oherwydd effaith pandemig COVID-19 bu newidiadau sylweddol i'r prosesau dyfarnu a chamymddwyn. Mae'r newidiadau hyn yn golygu y dylai defnyddwyr dehongli gwahaniaethau rhwng ffigurau 2020 a chyfresi eraill yn ofalus. Mae'r datganiad hwn yn disgrifio'r camymddwyn yn yr haf ac mae data ychwanegol ar gael yn y tablau data cysylltiedig. Er na chafwyd arholiadau yn haf 2020, mae rhai achosion o gamymddwyn yma’n ymwneud ag asesiadau allanol a gwblhawyd cyn yr haf. 
  • Rhoddwyd 55 o gosbau yn haf 2020. O'r rhain rhoddwyd 40 i fyfyrwyr, 15 i staff canolfannau, ac ni roddwyd yr un cosb i ganolfannau 

 

Manylion cyswllt 

Ystadegydd 

Ffôn: 01633 373 253 

E-bost: ystadegau@cymwysteraucymru.org 

Y Cyfryngau 

Ffôn: 01633 373 216 

E-bost: cyfathrebu@cymwysteraucymru.org 

Camymddwyn yng nghymwysterau TGAU, UG, a Safon Uwch yng Nghymru: cyfres arholiadau Haf 2019

Camymddwyn ar gyfer cymwysterau TGAU, UG a Safon Uwch yng Nghymru: cyfres arholiadau Haf 2018