Cofrestriadau dros dro TGAU mis Tachwedd 2022 ar gyfer Cymru

Adroddiad blynyddol sy’n cyflwyno data dros dro ar Gofrestriadau TGAU mis Tachwedd ar gyfer Cymru.

Dyddiad rhyddhau: Dydd Iau 1 Rhagfyr, 2022
Y Cyfnod a drafodir: Tachwedd 2022
Diweddariad nesaf: Rhagfyr 2023 (dros dro)

Pwyntiau Allweddol

  • Cafwyd 20,410 o gofrestriadau ym mis Tachwedd 2022, i fyny 55.7% o 13,105 ym mis Tachwedd 2021. Roedd cyfanswm y cofrestriadau ar gyfer mis Tachwedd 2022 ychydig yn is na chofrestriadau 2018 a 2019 ond roeddent yn sylweddol uwch na 2020 a 2021.
  • Mathemateg - Rhifedd yw’r pwnc gyda’r nifermwyaf o gofrestriadau ym mis Tachwedd, sef 51.4% o gyfanswm y cofrestriadau yn 2022 o’i gymharu â 44.4% yn 2021.
  • Roedd y mwyafrif (91.4%) o gofrestriadau TGAU mis Tachwedd 2022 ar gyfer dysgwyr Blwyddyn 11, cyfran debyg i 2021.

Cyswllt

Ystadegydd

Ffôn: 01633 373 292

E-bost: ystadegau@cymwysteraucymru.org

 

Y cyfryngau

Ffôn: 01633 373 216

E-bost: cyfathrebu@cymwysteraucymru.org

Nid oes unrhyw ddatganiadau blaenorol eto.