Adroddiad blynyddol sy’n cyflwyno data dros dro ar Gofrestriadau TGAU a Thystysgrifau Lefel1/Lefel 2 mis Tachwedd 2019

Adroddiad blynyddol sy’n cyflwyno data dros dro ar Gofrestriadau TGAU a Thystysgrifau Lefel1/Lefel 2 mis Tachwedd 2019 yng Nghymru

Dyddiad rhyddhau: Dydd Iau 5 Rhagfyr, 2019
Y Cyfnod a drafodir: Tachwedd 2019
Diweddariad nesaf: Tachwedd 2020 (dros dro).

Prif bwyntiau 

  • Cafwyd 21,260 o gofrestriadau ym mis Tachwedd 2019, i lawr 1,195 (5.3%) o Dachwedd 2018.
  • Mathemateg - Rhifedd yw'r pwnc sydd â’r nifer fwyaf o gofrestriadau ym mis Tachwedd o hyd (50.9%), i lawr o 54.2% yn 2018.
  • O’r 21,255 o gofrestriadau TGAU ym mis Tachwedd, roedd 17,745 (83.5%) yn ddysgwyr Blwyddyn 11, cynnydd o 0.7 pwynt canran o’i gymharu â Thachwedd y llynedd (18,585, 82.8%).

Cysylltu Ystadegydd
Ffôn: 01633 373 261
E-bost: statistics@qualificationswales.org

Y Cyfryngau
Ffôn: 01633 373 216
E-bost: comms@qualificationswales.org

Data dros dro ar Gofrestriadau TGAU a Thystysgrifau Lefel 1/Lefel 2 Tachwedd 2018 ar gyfer Cymru

Cofrestriadau dros dro TGAU a Thystysgrifau Lefel 1/Lefel 2 mis Tachwedd ar gyfer Cymru 2017