Datganiad ar y penderfyniad i ganslo arholiadau haf 2020 - 18 Mawrth 2020

Rydym yn croesawu'r camau pendant hyn gan Lywodraeth Cymru, sy'n rhoi eglurder i ddysgwyr, rhieni, athrawon ac unrhyw un arall yr effeithir arnynt ar yr adeg ansicr hon.

Cytunwn mai canslo arholiadau ar gyfer haf 2020 yw'r penderfyniad cywir.

Rydym yn gweithio gyda Llywodraeth Cymru, CBAC a chyd-reoleiddwyr y DU i sicrhau bod dysgwyr oedd i fod i sefyll eu harholiadau TGAU a Safon Uwch yn cael gradd deg i gydnabod eu gwaith.

Rydym yn gwerthfawrogi y bydd pobl am wybod mwy a byddwn yn rhannu manylion pellach cyn gynted ag y gallwn.

Mae hon yn sefyllfa na welwyd ei bath o'r blaen ac mae’n gyfnod o ddatblygiadau iechyd cyhoeddus difrifol a chyflym. Mae hefyd yn gyfnod arbennig o bryderus, yn enwedig i unrhyw un sy'n paratoi ar gyfer arholiadau pwysig.

Rydym yn rhannu arbenigedd a phrofiad i amddiffyn dysgwyr yn y system arholiadau. Yn yr amgylchiadau eithriadol hyn gydag aflonyddwch byd eang, nid oes senario delfrydol ar gyfer arholiadau sydd, yn ôl eu natur, yn rhedeg fel digwyddiadau a reolir yn ofalus.

Ein blaenoriaeth yw sicrhau tegwch i ddysgwyr tra'n dilyn cyngor iechyd y cyhoedd.