Canlyniadau ymgynghoriadau Ofqual - 22 Mai 2020

Heddiw, mae Ofqual wedi cyhoeddi canlyniadau dau ymgynghoriad:

Cymwysterau galwedigaethol

Mae Ofqual hefyd wedi cyhoeddi offeryn rhyngweithiol newydd, sy'n galluogi defnyddwyr i chwilio am gymhwyster rheoledig penodol i ddarganfod sut y bydd canlyniadau'n cael eu creu i'r rhan fwyaf o ddysgwyr.

Ymgynghoriad ar y trefniadau ar gyfer arholiadau haf 2020 yng Nghymru

Daeth ymgynghoriad Cymwysterau Cymru ar y trefniadau ar gyfer arholiadau haf 2020 a'r broses apelio yng Nghymru i ben ar 13 Mai. Byddwn yn adrodd canfyddiadau’r ymgynghoriad hwn a’n penderfyniadau terfynol tua diwedd mis Mehefin.