Cwestiynau Cyffredin ynglŷn â’r Coronafeirws

Dyma rai cwestiynau cyffredin yn dilyn cau ysgolion a chanslo arholiadau’r haf.

Oherwydd cymhlethdod a natur newidiol y sefyllfa, mae'r rhain yn cael eu diweddaru'n rheolaidd. Nodwch y dudalen hon, ac os oes gennych unrhyw gwestiynau nad ydyn nhw wedi'u cynnwys yma, e-bostiwch cyfathrebu@qualificationswales.org ac fe wnawn ni geisio eu hateb.