Sut i wneud cais

I wneud cais, yn Gymraeg neu Saesneg, llenwch y ffurflen gais a nodwch y rôl yr hoffech wneud cais amdani. Dylech dalu sylw arbennig i'r meini prawf hanfodol a darparu esiamplau yn seiliedig ar dystiolaeth o'ch profiad blaenorol sy'n arddangos eich gallu i ddiwallu'r meini prawf hyn a'r rheini a restrir fel rhai dymunol.

Cwblhewch ac amgaewch gopi o'r Furflen Gais Recriwtio a'r Ffurflen Monitro Recriwtio gyda eich cais. Lawrlwythwch gopïau yma ac yma.

Gallwch gyflwyno eich cais trwy e-bost i recruitment@qualificationswales.org neu drwy’r post i:

Recriwtio, Cymwysterau Cymru
Imperial Park
Lôn Pencarn
Casnewydd
NP10 8AR

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â recruitment@qualificationswales.org