Sut i wneud cais

I wneud cais, yn Gymraeg neu Saesneg, llenwch y ffurflen gais a nodwch y rôl yr hoffech wneud cais amdani. Dylech dalu sylw arbennig i'r meini prawf hanfodol a darparu esiamplau yn seiliedig ar dystiolaeth o'ch profiad blaenorol sy'n arddangos eich gallu i ddiwallu'r meini prawf hyn a'r rheini a restrir fel rhai dymunol.

Cwblhewch ac amgaewch gopi o'r Furflen Gais Recriwtio a'r Ffurflen Monitro Recriwtio gyda eich cais. Lawrlwythwch gopïau yma ac yma.

Fersiwn WORD yma ac yma.

Gallwch gyflwyno eich cais trwy e-bost i recruitment@qualificationswales.org neu drwy’r post i:

Recriwtio, Cymwysterau Cymru
Imperial Park
Lôn Pencarn
Casnewydd
NP10 8AR

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â recruitment@qualificationswales.org