Dyletswyddau cydraddoldeb y sector cyhoeddus

Gan mai corff cyhoeddus yw Cymwysterau Cymru, rydym yn ddarostyngedig i Ddeddf Cydraddoldeb 2010 a’r dyletswyddau cydraddoldeb sy’n benodol i Gymru a nodir yn Rheoliadau 2011.

Rydym wedi cyhoeddi ein data cydraddoldeb sector cyhoeddus isod, ar ffurf ffynhonnell agored. 

Data cydraddoldeb sector cyhoeddus 2021-22

Data cydraddoldeb sector cyhoeddus 2020-21

Data cydraddoldeb sector cyhoeddus 2019-20

Data cydraddoldeb sector cyhoeddus 2018-19

Amlinellir ein Hamcanion Cydraddoldeb Strategol isod ynghyd ag adroddiadau cynnydd rheolaidd. Yn 2022, fe osodon ni ein cynllun gweithredu Gwrth-hiliaeth sy'n nodi camau penodol y byddwn ni'n eu cymryd i helpu i greu Cymru wrth-hiliol. Mae'r gwaith hwn yn sail i'n Hamcanion Cydraddoldeb Strategol cyffredinol.

Adroddiad Cydraddoldeb 2021-22

Cynllun Cydraddoldeb – Amcanion 2022-24

Adroddiad Cydraddoldeb 2020-21

Cynllun Cydraddoldeb Strategol – Amcanion Cydraddoldeb 2019-22

Cynllun Gweithredu Gwrth-Hiliaeth 2022-24

Adroddiad Cydraddoldeb Blynyddol 1 Ionawr 2019 i 31 Mawrth 2020

Adroddiad blynyddol ar gydraddoldeb – 1 Medi 2017 I 31 Rhagfyr 2018

Adroddiad blynyddol ar gydraddoldeb – Ebrill 2016 a mis Awst 2017