Hoffwn gwyno am ysgol, coleg neu ganolfan hyfforddi yng Nghymru

Rydym yn rheoleiddio'r ffordd y caiff cymwysterau eu datblygu, eu cyflwyno, eu dyfarnu a'u hardystio gan gyrff dyfarnu.

Mae cyrff dyfarnu yn cymeradwyo ysgolion, colegau a chanolfannau hyfforddi i gynnig eu cymwysterau. Maent yn gyfrifol am fonitro sut mae canolfannau'n cyflwyno cymwysterau.

A yw eich cwyn am gymhwyster neu asesiad a gyflwynir gan ysgol, coleg neu ganolfan hyfforddi yng Nghymru?

Ydy

 

Nac ydy

 

DECHRAU ETO