Sut i gwyno amdanom

Mae Cymwysterau Cymru yn ymrwymedig i wrando ar unrhyw bryderon neu gwynion a allai fod gennych am y ffordd rydym wedi delio â mater.

I wneud cwyn amdanom ni, cwblhewch ein ffurflen gwyno a'i hanfon at rheolaethgorfforaethol@cymwysteraucymru.org  o fewn chwe mis i’r mater yr hoffech gwyno amdano.

Yn unol â'n Polisi Cwynion Corfforaethol, byddwn yn gwrthod delio â chwynion afresymol barhaus neu flinderus.

Byddwn hefyd yn gwrthod delio â chwynion yr ymdriniwyd â'r pwnc eisoes o dan y polisi hwn, neu broses arall, er enghraifft ein Gwasanaeth Adolygu Gweithdrefnau Arholi (EPRS) 2021.

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am sut y byddwn yn delio â'ch cwyn yn ein Polisi Cwynion Corfforaethol.

Os oes gennych ymholiad am unrhyw ran o'r broses, cysylltwch â’n Pennaeth Llywodraethu Corfforaethol ar 01633 373222 neu rheolaethgorfforaethol@cymwysteraucymru.org

 

GWNEUD CWYN