Strategaeth Cymwysterau Galwedigaethol

Mae ein Cynllun Strategol Galwedigaethol a ddisgrifir ar hyn o bryd yn ein Strategaeth Cymwysterau Galwedigaethol, yn nodi ein blaenoriaethau ar gyfer y tair i bum mlynedd nesaf ac yn canolbwyntio ar y canlynol:

1. Adolygiadau sector
2. Rhoi canfyddiadau ein hadolygiadau sector ar waith
3. Gwaith monitro wedi'i dargedu o gymwysterau galwedigaethol penodol

Mae'r cynllun hefyd yn nodi'r heriau allweddol y byddwn yn eu hwynebu wrth gyflawni'r nodau a bennwyd gennym ym mhob un o'r meysydd hyn.

Gallwch lawrlwytho copi o'r Strategaeth Cymwysterau Galwedigaethol yma.