Adroddiad Blynyddol 2022

Croeso i'n seithfed Adroddiad Blynyddol sy'n disgrifio ein gwaith o fis Medi 2021 i fis Awst 2022.

Roedd y cyfnod adrodd ar gyfer blwyddyn academaidd 2021-2022 yn un o heriau parhaus i'r system addysg, oherwydd effaith pandemig Covid-19 ar sefydlogrwydd y system ac ar allu dysgwyr i ymgysylltu â dysgu.  

Mae'r adroddiad blynyddol yn tynnu sylw at rywfaint o waith Cymwysterau Cymru yn ystod y cyfnod yma, yn cynnwys: 

  • Monitro a goruchwylio cyflwyno'n ddiogel y gyfres arholiadau gyntaf ers tair blynedd;  
  • Paratoi ar gyfer ei ymgynghoriad mwyaf erioed, i ddiwygio TGAU yng Nghymru; 
  • Dechrau gweithio i nodi pa gymwysterau eraill y dylai fod ar gael fel rhan o gynnig cydlynol, cynhwysol i'r rhai rhwng 14-16 oed; 
  • Parhau i fonitro cymwysterau galwedigaethol newydd wedi’u Gwneud-i-Gymru, mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol, ac Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig;  
  • Cynhyrchu adnoddau newydd i gefnogi cyrff dyfarnu i wella argaeledd cymwysterau cyfrwng Cymraeg; 
  • Comisiynu cymhwyster Bagloriaeth Sgiliau Uwch Cymru newydd a fydd yn dechrau cael ei addysgu o'r flwyddyn nesaf ymlaen. 

   Gallwch ddarllen yr adroddiad llawn yma