Hysbysiad contract: Cymwysterau Gwasanaethau Adeiladu

Mae comisiynu datblygu, cyflwyno a dyfarnu cymwysterau gwasanaethau adeiladu newydd i Gymru wedi cymryd cam ymlaen. 

Mae Cymwysterau Cymru wedi cyhoeddi hysbysiad contract yng Nghyfnodolyn Swyddogol yr UE (OJEU), gan wahodd cyrff dyfarnu sydd â diddordeb i gymryd rhan mewn proses gaffael er mwyn dyfarnu contract.  

Rydym yn cynnal proses gaffael aml-gam drwy gyfrwng eDendrCymru ac yn croesawu ceisiadau gan gonsortia o gyrff dyfarnu.  

Mae hyn yn dilyn cyhoeddi "Adeiladu'r Dyfodol", ein hadroddiad ar gymwysterau a'r system gymwysterau ym maes adeiladu a'r amgylchedd adeiledig yn ogystal â'n Rhestr Cymwysterau Blaenoriaethol o gymwysterau cyfyngedig a ddiweddarwyd yn ddiweddar.