Llythyrau at swyddogion cyfrifol

Llythyr at Swyddogion Cyfrifol - 15 Ebrill 2016

Bwriad y llythyr hwn yw tynnu eich sylw at ddau fater rheoleiddio: mae'r cyntaf yn ymwneud â chwynion ym maes Cymwysterau Addysg Uwch a'r ail yn ymwneud ag ymgynghoriad sydd ar y gweill ar gyfyngu ar gymwysterau blaenoriaethol.

Awdur: Cymwysterau Cymru
Dyddiad cyhoeddi Dydd Gwener 15 Ebrill, 2016

[SAESNEG YN UNIG] A letter to Responsible Officers - Removal of the QCF

[SAESNEG YN UNIG] A letter to Responsible Officers outlining the removal of the QCF

Awdur: Cymwysterau Cymru
Dyddiad cyhoeddi Dydd Mercher 16 Mawrth, 2016