Cyhoeddiadau sydd i ddod

Dyddiadau cyhoeddiadau ystadegol

Isod, ceir dyddiadau dros dro ar gyfer cyhoeddiadau ystadegol sydd ar y gweill yng Nghymru:

Teitl y cyhoeddiad

Dyddiad rhyddhau

Bwletin Chwarterol Cymwysterau Galwedigaethol ac Eraill: Chwarter 1 (Ionawr – Mawrth 2018) i Gymru

14 Mehefin 2018

Cymwysterau Galwedigaethol a Chymwysterau Eraill Chwarterol: Chwarter 2 (Ebrill i Fehefin 2018) i Gymru

20 Medi 2018

Cofrestriadau a chofrestriadau hwyr ar gyfer arholiadau TGAU, UG a Safon Uwch: blwyddyn academaidd 2017 i 2018

Tachwedd 2018

Trefniadau mynediad ar gyfer arholiadau TGAU a Safon Uwch: blwyddyn academaidd 2017 i 2018 Tachwedd 2018
Ystyriaeth arbennig mewn arholiadau TGAU a Safon Uwch: blwyddyn academaidd 2017 i 2018 Tachwedd 2018
Cofrestriadau ar gyfer cyfres arholiadau TGAU: Tachwedd 2018 Tachwedd 2018
Bwletin Chwarterol Cymwysterau Galwedigaethol ac Eraill: Chwarter 34 (Gorffennaf - Medi 2018)  i Gymru   Rhagfyr 2018
Camymddwyn ar gyfer cymwysterau TGAU, UG a Safon Uwch yng Nghymru, blwyddyn academaidd 2017 i 2018 Rhagfyr 2018
Adolygiadau o waith marcio a chymedroli ar gyfer cymwysterau TGAU, UG a Safon Uwch yng Nghymru, blwyddyn academaidd 2017 i 2018   Rhagfyr 2018

Bydd Ofqual yn parhau i gyhoeddi ystadegau am gymwysterau cyffredinol i Gymru yn y flwyddyn academaidd 2016-17. Gellir gweld gwybodaeth ynghylch y cyhoeddiadau hyn yma.