Cyfeiriadur Corff Dyfarnu

Mae Cymwysterau Cymru yn rheoleiddio nifer o gyrff dyfarnu sy'n darparu cymwysterau yng Nghymru.

Nid yw'r holl gymwysterau a gaiff eu cynnig gan y cyrff dyfarnu hyn yn cael eu rheoleiddio gennym ni o reidrwydd, oherwydd gall cyrff dyfarnu ofyn i rai o'u cymwysterau gael eu cynnig fel cymwysterau nas rheoleiddir; cysylltwch â'r cyrff dyfarnu os oes angen i chi gadarnhau a gaiff cymwysterau penodol eu rheoleiddio gennym.

I lawrlwytho manylion cyswllt y cyrff dyfarnu hyn, cliciwch yma.