Erthyglau Ffocws

Yn Haf 2017, bydd cymwysterau TGAU, Safon UG a Safon Uwch newydd, yn ogystal â'r Fagloriaeth Cymru newydd ar gyfer CA4 a Lefel Uwch.

O ddechrau Gorffennaf ymlaen, byddwn yn cyhoeddi cyfres o erthyglau gan ein Cyfarwyddwr Rheoleiddio, Jo Richards (gweler y dolenni isod). Bydd y gyfres yn cynnwys crynodeb o'r newidiadau allweddol i'r cymwysterau newydd a'r hyn y gallent ei olygu i ganlyniadau ym mis Awst, ynghyd ag erthyglau â thema sy'n bwriadu gwella dealltwriaeth o'r broses ddyfarnu.

Ffocws ar Saesneg

Ffocws ar Fathemateg 

Ffocws ar Gymraeg

Ffocws ar Fagloriaeth Cymru

Ffocws ar Safon UG ac Safon Uwch

Ffocws ar Gamsyniadau Cyffredin

Ffocws ar Ganlyniadau Cymaradwy

Ffocws ar Bennu Ffiniau Graddau

Ffocws ar Farcio