Agendâu: Y gynhadledd ar gyfer athrawon ac ymgynghorwyr yng Nghymru

Venue Cymru, Llandudno - Dydd Llun 15 Mai

09:00 − 09:45

Cofrestru a lluniaeth

09:45 − 10:15

Y dirwedd addysg uwch newidiol yng Nghymru Ben Jordan, Uwch Swyddog Gweithredol Polisi, UCAS

10:15 − 10:45

Sesiwn Lawn – Cymwysterau Cymru Emyr George, Cyfarwyddwr Cyswllt yn Cymwysterau Cymru

10:45 - 11:35

Sesiwn grŵp un 1A. Cyflwyniad i UCAS Charlie Smith, Swyddog Datblygiad Proffesiynol, UCAS 1B. Bagloriaeth Cymru a dilyniant i Addysg Uwch Caroline Morgan, Rheolwr Bagloriaeth Cymru a Fframwaith Sgiliau, CBAC Andrew Shore, Prifysgol Caerdydd

11:35 − 11:50

Lluniaeth

11:50 − 12:40

Sesiwn grŵp dau

2A. Beth sy'n gwneud i geisiadau sefyll allan? Rebecca Bowen, Swyddog Recriwtio Myfyrwyr, Prifysgol De Cymru David Moyle, Pennaeth Derbyn Israddedigion a Swyddog Cyswllt ag Ysgolion, Prifysgol Aberystwyth Gwenllian Owen, Prifysgol Abertawe 2B. Ysgrifennu geirdaon a datganiadau personol Llinos Williams, Swyddog Cyswllt ag Ysgolion, Prifysgol Bangor Cynrychiolydd addysg uwch arall, i'w gadarnhau

12:40 − 13:20

Cinio

13:20 − 13:50

Sesiwn Lawn - Gwneud y penderfyniadau cywir Chris Brayshay, Gyrfa Cymru

13:50 − 14:40

Panel llawn: Gofynion mynediad a strategaethau derbyn myfyrwyr David Moyle, Pennaeth Derbyn Israddedigion a Swyddog Cyswllt ag Ysgolion, Prifysgol Aberystwyth Mike Nicholson, Cyfarwyddwr Recriwtio a Derbyn Myfyrwyr, Prifysgol Caerfaddon Richard Partington, Uwch Diwtor, Coleg Churchill, Prifysgol Caergrawnt Sally Rutterford, Pennaeth Derbyn Myfyrwyr, Prifysgol Caerdydd

14:40 - 15:30

Sesiwn grŵp tri 3A. Llwybrau dilyniant gyda phrentisiaethau a chymwysterau galwedigaethol

David Mackay, Pennaeth Cydberthnasau â Rhanddeiliaid (Addysg Uwch), Pearson UK Cynrychiolydd o UCAS

3B. Ysgrifennu geirdaon a datganiadau personol Llinos Williams, Swyddog Cyswllt ag Ysgolion, Prifysgol Bangor Cynrychiolydd addysg uwch arall, i'w gadarnhau

15:30

Diwedd

 

Cliciwch yma i’w lawrlwytho

Campws Bae Prifysgol Abertawe, Abertawe - Dydd Mercher 17 Mai

09:00 − 09:45

Cofrestru a lluniaeth

09:45 − 10:15

Y dirwedd addysg uwch newidiol yng Nghymru Ben Jordan, Uwch Swyddog Gweithredol Polisi, UCAS

10:15 − 10:45

Sesiwn Lawn – Cymwysterau Cymru Emyr George, Cyfarwyddwr Cyswllt yn Cymwysterau Cymru

10:45 - 11:35

Sesiwn grŵp un 1A.  Cyflwyniad i UCAS Charlie Smith, Swyddog Datblygiad Proffesiynol, UCAS

1B. Bagloriaeth Cymru a dilyniant i Addysg Uwch Caroline Morgan, Rheolwr Bagloriaeth Cymru a Fframwaith Sgiliau, CBAC Andrew Shore, Prifysgol Caerdydd

1C. Defnyddio data cyd-destunol Sally Rutterford, Pennaeth Derbyn Myfyrwyr, Prifysgol Caerdydd

1D. Beth sy'n gwneud i geisiadau sefyll allan? Steve Minney, Pennaeth Recriwtio Israddedigion, Prifysgol Abertawe Andrew Hood, Rheolwr Derbyn Myfyrwyr, Prifysgol De Cymru Cynrychiolydd addysg uwch arall i'w gadarnhau

11:35 − 11:50

 Lluniaeth

11:50 − 12:40

Sesiwn grŵp dau

2A. Llwybrau dilyniant gyda phrentisiaethau a chymwysterau galwedigaethol David Mackay, Pennaeth Cydberthnasau â Rhanddeiliaid (Addysg Uwch), Pearson UK Cynrychiolydd o UCAS

2B. Gwneud cais i astudio meddygaeth Sally Rutterford, Pennaeth Derbyn Myfyrwyr, Prifysgol Caerdydd Fiona Watson, Cyfarwyddwr Derbyn Myfyrwyr (Meddygaeth), Prifysgol Lerpwl

2C. Proses UCAS - rhannu arfer da Cynrychiolydd o ysgol/coleg, i'w gadarnhau

2D. Ysgrifennu geirdaon a datganiadau personol Ben Hughes, Dirprwy Gyfarwyddwr (Recriwtio Myfyrwyr a Marchnata), Prifysgol Metropolitan Caerdydd Cynrychiolydd o Brifysgol Caerdydd

12:40 − 13:20

Cinio ac arddangosfa

13:20 − 13:50

Sesiwn Lawn - Gwneud y penderfyniadau cywir Jessica Garett, Gyrfa Cymru

13:50 − 14:40

Panel llawn: Gofynion mynediad a strategaethau derbyn myfyrwyr David Howells, Pennaeth Derbyn Israddedigion, Prifysgol Caerfaddon Richard Partington, Uwch Diwtor, Coleg Churchill, Prifysgol Caergrawnt Sally Rutterford, Pennaeth Derbyn Myfyrwyr, Prifysgol Caerdydd

14:40 - 15:30

Sesiwn grŵp tri 3A. Llwybrau dilyniant gyda phrentisiaethau a chymwysterau galwedigaethol David Mackay, Pennaeth Cydberthnasau â Rhanddeiliaid (Addysg Uwch), Pearson UK Cynrychiolydd o UCAS

3B. Ehangu cyfranogiad - ymgysylltu ag Addysg Uwch Claudia Currie, Uwch Reolwr Prosiect Rhwydwaith Seren

3C. Cyllid Myfyrwyr Cymru  Jon Legg, Rheolwr Cyfrifon Partneriaid Gwybodaeth am Gyllido, Y Cwmni Benthyciadau i Fyfyrwyr Gwasanaethau Partner

3D Ysgrifennu geirdaon a datganiadau personol Ben Hughes, Dirprwy Gyfarwyddwr (Recriwtio Myfyrwyr a Marchnata), Prifysgol Metropolitan Caerdydd Cynrychiolydd o Brifysgol Caerdydd

15:30

Diwedd

Cliciwch yma i’w lawrlwytho.