Y gynhadledd ar gyfer athrawon ac ymgynghorwyr yng Nghymru

Os ydych yn athro neu'n gynghorwr sy'n gweithio gyda myfyrwyr yng Nghymru, cofiwch am ein dau ddigwyddiad a gynhelir yn hwyrach y mis yma!

Mae UCAS wedi trefnu cynadleddau yn Llandudno ar 15 Mai ac Abertawe ar 17 Mai, gyda diolch i Cymwysterau Cymru.

Mae'r digwyddiadau hyn am ddim, a chaiff lleoedd eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin.

Mae'r themâu allweddol a gaiff eu trafod yn y ddwy gynhadledd yn cynnwys:

  • Bagloriaeth Cymru

  • llwybrau dilyniant o brentisiaethau a chymwysterau galwedigaethol

  • gofynion mynediad a strategaethau derbyn

  • sut i wneud i gais sefyll allan

  • Cyllid Myfyrwyr Cymru.

Bydd Cyfarwyddwr Cyswllt Cymwysterau Cymru, Emyr George, yn cynnal y sesiynau llawn cyntaf yn Venue Cymru yn Llandudno a Champws Bae Prifysgol Abertawe, a bydd yn cyflwyno siaradwyr arbenigol gan gynnwys:

  • Sally Rutherford, Pennaeth Derbyn ym Mhrifysgol Caerdydd

  • Mike Nicholson, Cyfarwyddwr Recriwtio a Derbyn Myfyrwyr ym Mhrifysgol Caerfaddon

  • Richard Partington, Uwch Diwtor yng Ngholeg Churchill, Prifysgol Caergrawnt

  • Ben Hughes, Dirprwy Gyfarwyddwr Recriwtio Myfyrwyr a Marchnata ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd.

Ceir rhagor o fanylion, gan gynnwys sut i drefnu lle, yma.