Swyddi gwag presennol

Cyfleoedd recriwtio yn Cymwysterau Cymru

Caiff ein holl swyddi gwag eu hysbysebu yma ac ar twitter. Gofynnwn yn garedig i chi beidio ag anfon CV's ar hap oherwydd ni allwn eu cadw ar ffeil.

Gallwch lawrlwytho cyngor ar sut i wneud cais.

Cydlynydd Cyfathrebu

Band 2 – ystod cyflog £23,625 – £27,400

Ydych chi’n seren gyfathrebu sy’n awyddus i brofi’ch hun? Mae gennym gyfle gwych i Gydlynydd Cyfathrebu gyda Cymwysterau Cymru. Rydym yn sefydliad ifanc a bywiog, sy’n gwneud gwahaniaeth go iawn i ddysgu yng Nghymru.

Fel aelod allweddol o’r tîm Cyfathrebu a Chyswllt â Rhanddeiliaid, cewch y cyfle i weithio ar draws portffolio eang, gan gyflawni’r cyfryngau cymdeithasol a phrif ffrwd, rheoli digwyddiadau, ymgysylltu â rhanddeiliaid a chyfathrebu mewnol.

I weld y swydd-ddisgrifiad llawn, cliciwch yma.

Darllenwch Sut i wneud cais yma.

Dyddiad cau: Dydd Gwener 29 Mehefin 2018 – hanner dydd