Swyddi gwag presennol

Cyfleoedd recriwtio yn Cymwysterau Cymru

Caiff ein holl swyddi gwag eu hysbysebu yma ac ar twitter. Gofynnwn yn garedig i chi beidio ag anfon CV's ar hap oherwydd ni allwn eu cadw ar ffeil.

Gallwch lawrlwytho cyngor ar sut i wneud cais.

 

Uwch Ystadegydd

Band 4 – Ystod cyflog £37,600 - £44,950 y flwyddyn

Prif rôl yr Uwch Ystadegydd yw darparu gwybodaeth ystadegol i'r sefydliad a llunio ystadegau yn unol â'r Cod Ymarfer ar gyfer Ystadegau Swyddogol ac arweiniad cysylltiedig. Bydd deiliad y swydd yn gweithio gyda chydweithwyr i sicrhau bod Cymwysterau Cymru yn cael y wybodaeth angenrheidiol o ffynonellau perthnasol, yn enwedig cyrff dyfarnu, er mwyn ei alluogi i gynhyrchu ystadegau, gwybodaeth a dadansoddiadau.

Dyddiad cau: 27 Mawrth 2018, hanner dydd 

Gellir gweld disgrifiad swydd yma.

Gellir gweld manylion ynghylch sut i wneud cais yma.